Vilkår for abonnement og bruk av tjenester i Vary AS

1. Innledning

Vary AS utvikler digitale løsninger og tjenester innenfor B2B markedet.

2. Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Vary AS er 18 år. Uten skriftlig avtale med Vary AS skal tjenestene og publikasjonene kun brukes på andre nettsider.

3. Varighet og oppsigelse

Ditt abonnement fornyes automatisk. Du fornyes til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket. Abonnement kan når som helst sies opp med  3 måneders oppsigelsestid, pluss inneværende måned. En oppsigelse må rettes til vårt kundesenter på e-post (hallo@vary.no) Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4. Levering

Vary Digitalt Showroom leveres som link til oppgitt e-post på bestilling innen 14 dager fra bestilling.  

5. Reklamasjon

Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

6. Ansvar ved nedetid eller tekniske problemer

Varys digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Vary vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter.  Om levering av tjenester uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom.

7. Behandling av personopplysninger

Vary AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i Vary. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

8. Samtykke til markedsføring og aksept av annonsevisning

Som aktiv og betalende kunde hos Vary vil vi kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på opplysninger vi har om deg som kunde. Vi anser deg å være aktiv kunde så lenge du abonnerer. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til Vary vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

9. Brudd på abonnementsvilkårene

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder Vary seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.10. Endringer i denne personvernerklæringen

10. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. 

Vary AS
hallo@vary.no
Stasjonsgata 25, 3300 Hokksund